_

Certifikati

Kao garancija dugogodišnjeg kvalitetnog rada i konstantnog prilagođavanja tržišnim izazovima prema najvišim normama, godine 2020. Aurimex je uvelo certifikate kvalitete:
  • ISO 9001:2015 - Sustavi upravljanja kvalitetom
  • ISO 14001:2015 - Sustavi upravljanja okolišem
certifikati